Postup koupě řadových domů

1.

Rezervační smlouva a smlouva o smlouvě budoucí

Jakmile si vyberete konkrétní dům, podpisem Smlouvy o rezervaci potvrdíte vážný zájem o koupi a dům již nebude nabízen dalším klientům. V této fázi se hradí 10 % z ceny nemovitosti. Následovat bude Smlouva o smlouvě budoucí koupí, která stanoví
2.

Další platby ceny nemovitosti

Zahájit čerpání hypotečního úvěru můžete až po 9 měsících výstavby. 10. měsíc se hradí 50 % z ceny nemovitosti. Každý další měsíc se hradí dalších 5 % z ceny nemovitosti.
3.

Dokončení stavby a kupní smlouva

Po dokončení stavby, její kolaudaci a zápisu do katastru se podepisuje kupní smlouva a skládá se zbylých 5 % kupní ceny.
4.

Předání nemovitosti

Po splnění všech náležitostí proběhne oficiální předání nemovitosti oblíhlídkou přímo na místě a sepsáním předávacího protokolu.