Stavební práce pokračují

Dokončujeme zasíťování pozemků, vznikají linie ulic a chodníků, stavíme první řadovku, první rodinný dům a garáže.

Sjezd do lokality už je v asfaltu. Skrývky celé lokality jsou již dokončeny. Dále probíhají práce na ZTI.

Skrývky jižní části jsou již dokončeny, je vytvořena dočasná přeložka cyklostezky, zahájily se práce na protlacích pod silnicí I-36 a připravuje se sjezd ze silnice I-36.