Stavební práce zahájeny

Skrývky jižní části jsou již dokončeny, je vytvořena dočasná přeložka cyklostezky, zahájily se práce na protlacích pod silnicí I-36 a připravuje se sjezd ze silnice I-36.
Sjezd do lokality už je v asfaltu. Skrývky celé lokality jsou již dokončeny. Dále probíhají práce na ZTI.